Jaarplan Generator

Wij geloven dat ieder jaarplan dusdanig duidelijk moet zijn, dat in actie komen leuk én logisch wordt. Dit betekent dat uw bedrijfsdoelstellingen en kritische succesfactoren tot concrete acties en doelstellingen worden gebracht, zodat u tot een concreet en gedragen jaarplan komt en afstapt van de abstracte en vaak complexe discussies. De benadering is participatief met de betrokkenen die een rol spelen bij de realisatie. Dit vraagt vaak veel tijd en kennis. Dat kan makkelijker!

U wilt meer structuur aanbrengen in het klantgericht werken? En het liefst meer haalbaar en eenvoudig kunnen plannen?

CIX Assessment

Met het KCM Professionals CIX assessment maakt u uw klantcontact inzichtelijk. U herkent het vast wel: welke strategie moet u kiezen? Wat is nieuw? Hoe kunt u uw doelen beter halen? Hoe krijgt u inzicht in uw prestaties in vergelijking met anderen? Daar kan het CIX Assessment bij helpen. U meet hoe u nu presteert hoe groot de afstand tot uw doel is. U ontvangt een maatwerkrapport met concrete actiepunten – door ons expertteam. Daarin vergelijken wij uw resultaten, met best practices.

Klantcontact Quick Scan

De Quick Scan onderzoekt de prestaties en dynamiek van uw klantcontact op feiten. Veelal wordt dit klantcontact uitgevoerd binnen een KCC maar de Quick Scan kijkt ook verder naar interacties uitgevoerd vanuit andere bedrijfsonderdelen. Er wordt geanalyseerd hoe uw organisatie presteert op de vier pijlers van het KCC besturingsmodel COPC, te weten: Processen, Prestaties, Mensen en Leiderschap. Het doel hiervan is het ontdekken van het verbeterpotentieel.

 

De 30 stappen poster

In 30 stappen werken aan klantbeleving binnen uw organisatie. Vraag snel de poster aan.

Wilt u weten wat wij samen met u kunnen bereiken?

Neem dan snel contact met ons op! Wij kijken samen met u waar het potentieel ligt voor uw organisatie. Samen gaan we voor de beste klantinteractie voor uw organisatie!

Contact