KCM Professionals meet!

Plannen tot uitvoering brengen is niet altijd even makkelijk. Uw dagelijkse operatie vraagt veel tijd. Toch spelen er belangrijke onderwerpen waar actie op nodig is. Iedere omgeving is uniek en daarom is een klantcontact-aanpak bijna nooit 1-op-1 te kopiëren. Uw onderscheidend vermogen moet terugkomen in uw service. De werkwijze wordt gericht op de meest relevante onderwerpen voor u. Bepaal zelf welke onderwerpen dit zijn én wat prioriteit heeft.

Deze werkwijze en de methodieken van KCM Professionals is voortgekomen uit 20 jaar bureau-ervaringen en best practice learnings. Zo telt CIX (Customer Interaction Experience) inmiddels ruim 200 onderwerpen van klantinteractie besturing, ondergebracht in vier herkenbare kwadranten. Start met meten zodat u er achter komt wat u kunt verbeteren. Maak kennis met de CIX en Quality Monitoring van KCM Professionals.

Quality Monitoring en Prestatie Analyse

Klanten verwachten snel, correct en transparant geholpen te worden. Anders is de weg van klagen of zelfs vertrekken snel gevonden. Het groeiende besef dat de gesprekskwaliteit doorslaggevend is voor de klantloyaliteit, klanttevredenheid en winst, maakt dat de aandacht steeds meer op QM komt te liggen.

Kwaliteit in klantinteractie gaat over het geven van goede antwoorden, het horen en zien van de klant en het goed afhandelen van uw beloften aan de klant. Quality Monitoring biedt een belangrijke basis in het reflecteren op en verbeteren van vaardigheden en processen.

De juiste inrichting van uw QM-proces houdt rekening met uw bedrijfsdoelstellingen. Welke doelgroep bedient uw organisatie? Wat verwachten klanten van uw klantcontact? Wat wilt u uw klanten aanbieden? En hoe realiseert u dit in de praktijk?

CIX assessment en kwartalen

Met CIX stelt u de groeimogelijkheden van uw klantcontact vast. Het CIX-assessment structureert uw gedachten en brengt meningen tot consensus. De ontwikkeling van het assessment framework en de methodiek is voortgekomen uit 20 jaar bureau-ervaringen, 45 professionals en best practice learnings. Ruim 200 onderwerpen van klantinteractie besturing zijn ondergebracht in 4 herkenbare kwadranten.

De CIX 4-kwartaal-aanpak zorgt dat de meest essentiële onderwerpen helder zijn. U gaat gericht aan de slag. Deze aanpak gaat uit van werken in korte sprints en maakt gebruik van het CIX framework. Door kort-cyclisch met management en teams aan de slag te gaan, boekt u merkbare, blijvende resultaten én blijft het moraal hoog.

 

Wilt u meer meten en weten?

Vraag dan onze one pagers aan binnen het thema: meten!

 

One pager aanvragen