KCM Projectmanagers zijn experts in het succesvol uitvoeren van uw projecten in klantcontact

U zoekt de zekerheid om projecten succesvol te realiseren. U wil mensen inzetten met een bewezen track record en een beproefde aanpak, zodat u profiteert van best practices en broodnodige ervaring.

U verwacht no-nonsense professionals en wenst resultaten. Dat is ook ons doel en ons track record.

Wij hebben projecten gerealiseerd in bijvoorbeeld ziekteverzuimreductie, implementatie van live chat, meer sales in service, verhogen medewerker empowerment, hostmanship bij klachtenmanagement, outsourcing, oprichting van kcc’s, high performance customer journeys en Lean in customer care.Wij zijn experts in verandermanagement, verbeterprojecten en strategie-implementatie.

Van planmatige aanpak tot gerealiseerd succesZo doen wij projecten

Wilt u uw customer care succesvol verbeteren?

KCM Professionals levert onafhankelijke en deskundige projectmanagers in customer care en klantinteractie. Onze project professionals ondersteunen u bij het realiseren van uw doelen het verbeteren uw organisatie op weg customer interaction excellence.

Wij hebben jarenlange ervaring met contactcenters en customer service.

Door inzetbaarheid in alle branches/sectoren, overheid tot bedrijfsleven en organisatielagen schakelen zij gemakkelijk met directie, management, toeleverancier en medewerkers.

Wij werken effectief door onze expertise en bewezen methodieken. Voorbeelden van onze inzet zijn het verlagen van ziekteverzuim, verhoging van de NPS, optimalisatie van verkoopconversie, implementatie van nieuwe technologie of verbetering van efficiency.

Ontwikkel de organisatie van klantinteractie

Onze klantcontact projectmanagers ondersteunen u in alle fasen van het project:

  • Projectplan inclusief opdrachtformulering en prioriteitstelling
  • Begroting en business case
  • Planning en resourcing
  • Aansturing van projectteams
  • Kwaliteitsmanagement
  • Risicomanagement
En uiteraard: het zelf meewerken aan de inhoud en het succes!

Participatief- en planmatig verbeteren

Duurzaam verbeteren? Samen met u bepalen wij hoe we het gaan aanpakken. Inzetbaar in alle organisatielagen.  Wij hanteren een pragmatische aanpak voor een concreet en tastbaar resultaat. We stellen een opmaat gemaakt programma samen, gericht op proces-, systeem- of performanceverbetering.
Door de inzet van praktische project management tools gaan wij samen, succesvol aan de slag. KCM Professionals biedt project management en ondersteuning waar nodig. Dat betekent dat wij de mensen uit uw organisatie laten participeren waar dat kan, met als basis het verbeterplan.

Een voorbeeld uit de praktijk

Opdracht: Zorg voor goed projectmanagement en een succesvol project (doorlooptijd, sprints, financieel). Gebruikt de Lean werkwijze en leer onze organisatie zo te werken. Borg dit in de operatie, coach het management, en realiseer de business case.

Resultaten: Van reactief- naar proactief verandergedrag. Vier miljoen euro verbeterpotentieel projecten opgezet en gemanaged. Permanente educatie geïntroduceerd en continue verbeteren op basis van Lean. Van negatieve resultaten naar 98% score. Transitie vestiging (sluiting en opzet nieuwe vestiging) naar tevredenheid van directie, management én medewerkers.

Wilt u weten wat wij samen kunnen bereiken?

Neem dan snel contact met ons op! Wij kijken samen met u waar het potentieel ligt voor uw organisatie. Samen gaan we voor de beste klantcontact organisatie voor uw bedrijf!

Contact