Verbeter het contact met uw klanten

Verbeteren is onlosmakelijk verbonden aan meten, trainen, organisatie en processen. Verbeteren is geen doel op zich maar wel nodig. Kennis, mogelijkheden, keuzes en mensen moeten onderling samenkomen. KCM weet hoe dat aangepakt kan worden. Dit doen wij met drie handvatten: alles is inzetbaar op korte termijn, effectief merkbaar en actief.
We onderscheiden twee factoren, namelijk kwaliteit in klantcontact verbeteren en het verbeteren in het maken en uitvoeren van actiegerichte plannen.

Jaarplannen maken met de KCM Jaarplan Generator!

De KCM Jaarplan Generator is gericht op het structureren van het jaarplan-proces, haalbaarheid voor uw organisatie en daadwerkelijk in actie komen. Uw bedrijfsdoelstellingen en kritische succesfactoren worden tot concrete acties en doelstellingen vertaald. U komt tot een concreet en gedragen jaarplan. U vereenvoudigt hiermee het jaarplan-proces en zorgt u voor onderlinge consensus en duidelijkheid die nodig is om acties tot successen te maken.

Wij geloven dat ieder jaarplan dusdanig duidelijk moet zijn, dat in actie komen leuk én logisch wordt. Dit betekent dat uw bedrijfsdoelstellingen en kritische succesfactoren tot concrete acties en doelstellingen worden gebracht, zodat u tot een concreet en gedragen jaarplan komt en afstapt van de abstracte en vaak complexe discussies. De benadering is participatief met de betrokkenen die een rol spelen bij de realisatie. Dit vraagt vaak veel tijd en kennis. Dat kan makkelijker!

Wij beloven u een actiegerichte en gedragen jaarplanning, die gericht is op het samen halen van successen ondanks de waan van de dag. Binnen drie uur!

 

 

Sturen op kwaliteit in het contact met uw klanten

Willen uw klanten in één keer, snel en goed geholpen worden? Stel de liefde voor de klant centraal, met concrete inrichting en sturing op zowel harde als zachte prestaties. Maak uw organisatie beter in het afhandelen van de contacten en krijg blije klanten terug. De kwaliteitsmanagement aanpak van KCM helpt u te ontdekken waar het probleem zit en welke mogelijkheden er zijn om dit aan te pakken.

 

Menselijke maat in klantcontact

Hoe goed voelen uw klanten zich nu werkelijk gehoord, begrepen én geholpen? Wij stellen emotie als de basis van ieder menselijk (klant)contact. Daarmee is het belangrijk te weten hoe adequaat medewerkers omgaan met de emotie van de klant. (H)erkennen en handelen zij authentiek op de emotie? Hebben zij een goede houding richting de klant?
Weet u het? Of hoort u het pas achteraf, als het mis is gegaan?

De inzichten uit de scan helpen u de heldere vertaling te maken van de kernwaarden, missie en visie van organisatie naar operations. U kunt vervolgens gaan werken aan houding en gedrag in de dagelijkse praktijk met de klant. KCM levert de inzichten op een manier die door uw medewerkers begrepen wordt en die klanten positief ervaren.

Praktisch en direct toepasbaar in uw eigen praktijk.
Door gericht op de korte termijn medewerkers te trainen en coachen én dit te volgen in uw Quality Monitoring borgt de inspanningen op de lange termijn.

U stelt een representatieve steekproef van 25 opgenomen gesprekken van uw klantcontacten beschikbaar. U ontvangt een analyse van de aangeleverde gesprekken op meer dan 20 indicatoren plus een concreet, direct toepasbaar format met aanbevelingen.

 

Kijk ook eens op deze pagina’s!

       

Ook jouw klantcontact verbeteren?

Vraag dan vrijblijvend meer informatie aan en weet binnen tien minuten hoe u het verschil kunt maken.

 

Meer informatie